Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy látogatod a Net Business Europe s.r.o. által üzemeltetett http://nbe.hu, http://nbe.sk, http://netbusinesseurope.sk és a https://netbusinesseurope.com domain neveken elérhető weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”), elfogadod az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem vagy vásárlója a Weboldalnak.

 

A Weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

 

Cégnév: Net Business Europe s.r.o.
Székhely: SK-945 01 Komárno, Eötvösa 3195/21.
Cégjegyzékszám: 44 663 536
Közösségi adószám: SK2022794686
E-mail cím: info@netbusinesseurope.com

 

(a továbbiakban: „NBE”)

 

 

1. A Weboldallal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

 

A Weboldalon található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az e tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek az NBE szellemi tulajdonát képezik.
Az NBE a Weboldal bármely részének, bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével és felhasználásával kapcsolatos jogot fenntart.

 

Az NBE előzetes, de nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Weboldalon található tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját személyes használat céljára a Weboldal látogatója számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a Weboldalon található tartalom egy eredeti példányának kezelését, illetve archiválását teszi lehetővé. Ezen kívül a Weboldal látogatója semmifajta egyéb jogot vagy licenc-et nem szerez az NBE Weboldallal kapcsolatban fennálló szerzői jogaira, védjegyeire, illetve bármely egyéb szellemi tulajdonjogára.

 

A Weboldalon található bármely tartalom kereskedelmi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján (pl. CD, DVD, BLU-RAY, HD-DVD, VHS, MINI-DV kazetta stb.) történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a weboldal, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

 

A Weboldal tartalmának, illetve az NBE egyéb szellemi tulajdonának bármely további felhasználása kizárólag az NBE előzetes engedélyével lehetséges. Az NBE minden polgári és büntetőjogi lépést megtesz a jelen pontban írt szellemi tulajdonhoz fűződő jogait sértő eljárások megszüntetése és orvoslása érdekében.

 

 

2. A Weboldal tartalma, felelősség

 

Az NBE fenntartja magának a jogot szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, az NBE-n kívül álló okból történő megváltoztatásáért, ill. az előzőekből adódó jogi következményekért sem.

 

Az NBE nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

 

Az NBE megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az NBE a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 

3. Kapcsolódó honlapok

 

Az NBE a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az NBE tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

 

4. Adatvédelem és biztonság

 

Az NBE köteles biztosítani a személyes adatai online védelmét és tisztában van a Weboldalt látogatók személyes adatai védelemének fontosságával. A személyazonosításra alkalmas adatok használatát a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztató szabályozza, és a Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldal használatával a látogató aláveti magát ezen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak.

 

 

5. Egyebek

 

Az NBE bármikor jogosult jelen Jogi nyilatkozatot a felhasználók Weboldalon keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosítások az elfogadást követően illetve a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

 

Jelen Jogi nyilatkozatot a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni.

 

A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Jogi nyilatkozatból fakadnak.

 

 

Komárno, 01. november 2014.

 

Net Business Europe s.r.o.

info@netbusinesseurope.com

www.netbusinesseurope.com